MITEN ON TULTU TÄHÄN PÄIVÄÄN


Johanna Tunturipuro löysi läheisen suhteen rakastavaan Jeesukseen 90 –luvun alussa. Hyvin nopeasti häneen syttyi Pyhän Hengen vaikutuksesta unelma: ”koko Suomi ylistää ja palvoo elävää Jumalaa yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä.” Ammattimuusikkona Jumalan palvelemisen käytännön tehtävät veivätkin hänet hyvin pian ylistykseen ja sen johtamiseen lähinnä pääkaupunkiseudun eri seurakunnissa. Mukana vuosien aikana palvelemassa oli eri kokoonpanoja ja tiimejä. Vähitellen opettaminen ylistyksen merkityksestä Raamatun mukaan tuli yhä merkittävämmäksi osaksi tehtävässä. Profeetallisuuteen kuuluvien lahjojen ja niistä ymmärtämisen kasvaessa, muille jakaminen myös niistä lisääntyi. 2008 Jumala johdatti perustamaan Lahteen paikan ylistystä, palvomista ja julistusta varten. Vuotta myöhemmin siitä syntyi ensimmäinen Ilmestysmaja –seurakunta Johannan silloisen seurakunnan johtajan siunaamana. Näin se apostolinen armoitus, jonka Johanna koki sydämeensä asetetun, oli saanut ensimmäisen hedelmänsä. Sittemmin hän on synnyttänyt ja varustanut lisää useita Ilmestysmaja –seurakuntia ja –paikkakuntia. Näky koko Suomen rakastumisesta Jeesukseen, jonka Johanna sai sydämelleen heti uudestisynnyttyään, on näin saanut toteutua eri aikoina eri tavalla.
Maja24, rukoushuone ylistystä, palvomista ja rukousta varten, on yksi tapa toteuttaa näkyä. Apostolinen Keskus Helsingissä on samoin syntynyt koko Suomen herättämiseksi intohimoiseen rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Ilmestysmaja kaikkine osineen on kasvanut ja mennyt eteenpäin vain tätä tavoittelevien ihmisten yhteisellä työllä, ei yhden ihmisen ansiosta. Pyhän Hengen johdatus, Raamatun opetusten mukainen elämä ja toiminta, ja Jeesuksen seuraajien yhteys ovat perusasioita Ilmestysmaja –palvelutyön toteutumisessa.

"Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, " 
Apt. 15: 16-17
" Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi." 
1.Kor. 14: 26
" Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä." 
1.Kor 12: 28
" Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen," 
Ef. 4: 11-12
"  ...anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa..." 
Ef. 1: 17-20